שיטת המשלוח ומדיניות החזרת מוצרים

המשלוח של מוצרים שירכשו מאת דפני יבוצע רק באמצעות הדואר ו/או חברת שלוח כפי שיפורסם מדי פעם בפעם באתר. לא תהיה אפשרות לקבל מוצר שלא באמצעות משלוח כאמור.

משלוחים של מוצרים יעשו אך ורק באזורים בהם נותנות חברות הדאר והשילוח שרות במהלך העסקים הרגיל.

באזור בישראל שבו לא ניתן שרות משלוחים ע"י הדואר או ע"י חברת שילוח כאמור, רשאית "דפני" לדרוש מהלקוח למסור כתובת חלופית למסירת המוצר במקום בו ניתן השרות.  

לקוח שמעוניין לקבל מוצר בכתובת שנמצאת מחוץ לגבולות מדינת ישראל נדרש לתאם אפשרויות למשלוח עם "דפני", אלא אם יפורט באתר לגבי מוצר זה כי ניתן לקבל אותו במשלוח לחו"ל ולמדינה המבוקשת.

ל"דפני" אין שליטה על אזורי ההפצה של הדואר או חברות השלוח ולא תהיה למשתמש כל טענה דרישה או תביעה כלפי "דפני"  בגין המשלוח או בגין סרוב לבצע משלוח למדינה, לאזור או לישוב מסוים.

בכל מקרה "דפני" לא תהיה אחראית לעיכוב במסירת משלוח שנובע ממסירת פרט/ים שגוי/ים על ידי המשתמש או עיכובים שתלויים בדואר ו/או בחברת השילוח. בפרט לא תהיה "דפני"  אחראית לעיכוב מסירת מוצר במקרה של שביתה, השבתה מלאה או חלקית בדאר או בחברת השלוח או אצל כל גורם שיש לו רלוונטיות למשלוח המוצר ו/או יצורו ו/או אריזתו.

הלקוח הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ואו תקנות הגנת הצרכן (להלן :"חוק הגנת הצרכן ") כפי שיפורט להלן,

א. לפני משלוח המוצר: ניתן לבטל עסקה באתר ו/או בהודעת ביטול בטלפון ל"דפני" למספר 077-6596834. על מנת להקל על זיהוי העסקה וביצוע הביטול,  יש להכין מראש את כל פרטי הרכישה ולמסור אותם לפי דרישה.  

ב. לאחר משלוח מוצר. ניתן להחזיר מוצר "לדפני" עד 14 יום מרכישתו כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מוחזר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. פתיחת האריזה תחשב לשימוש במוצר אלא אם כן תתקבל הסכמת "דפני" מראש ובכתב להשבת מוצר כזה, למרות פתיחת האריזה.

במידה ולקוח לא "סגר" את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת פרט/ים מלא/ים או עקב הזנת פרט/ים שגוי/ים, הרי שבחלוף 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה הלא "סגורה" כאמור תהא "דפני" רשאית לבטל את ההזמנה, למחוק כל רישום לגביה ולמכור את המוצר לאדם אחר לפי שקול דעתה.

לקוח שקבל את המוצר שרכש מאת "דפני" נדרש לבדוק את המוצר שקבל מיד עם קבלתו על מנת לבחון התאמתו להזמנה ו/או למסמכי ההזמנה.

ככל ולקוח שקבל מדפני מוצר יגלה "אי התאמה" במוצר שהיא כזו שבעטיה הוא סבור שיש לבטל את העסקה, או להחליף את המוצר, ו/או אם יש ללקוח שאלה אודות המוצר ו/או ההזמנה שסופקה, הרי שעליו לפנות לאלתר ובתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת המוצר  ל"דפני". ככל שיתברר ל"דפני"  כי המוצר שנמסר ללקוח הינו פגום מהותית או שאינו מתאים מהותית להזמנה, הרי ש"דפני"  תדאג לתקן את הפגם אם ניתן, או תספק ללקוח מוצר חלופי ו/או תשיב לו את כספו באותה דרך בו שולם התשלום, הכל לפי שקול דעתה הבלעדי של דפני, ויכול שתנאי ל"תיקון פגם" כאמור יהיה השבת המוצר הפגום לדפני.

 

המשלוח של מוצרים שירכשו מאת דפני יבוצע רק באמצעות הדואר ו/או חברת שלוח כפי שיפורסם מדי פעם בפעם באתר. לא תהיה אפשרות לקבל מוצר שלא באמצעות משלוח כאמור.

משלוחים של מוצרים יעשו אך ורק באזורים בהם נותנות חברות הדאר והשילוח שרות במהלך העסקים הרגיל.

באזור בישראל שבו לא ניתן שרות משלוחים ע"י הדואר או ע"י חברת שילוח כאמור, רשאית "דפני" לדרוש מהלקוח למסור כתובת חלופית למסירת המוצר במקום בו ניתן השרות.  

לקוח שמעוניין לקבל מוצר בכתובת שנמצאת מחוץ לגבולות מדינת ישראל נדרש לתאם אפשרויות למשלוח עם "דפני", אלא אם יפורט באתר לגבי מוצר זה כי ניתן לקבל אותו במשלוח לחו"ל ולמדינה המבוקשת.

ל"דפני" אין שליטה על אזורי ההפצה של הדואר או חברות השלוח ולא תהיה למשתמש כל טענה דרישה או תביעה כלפי "דפני"  בגין המשלוח או בגין סרוב לבצע משלוח למדינה, לאזור או לישוב מסוים.

בכל מקרה "דפני" לא תהיה אחראית לעיכוב במסירת משלוח שנובע ממסירת פרט/ים שגוי/ים על ידי המשתמש או עיכובים שתלויים בדואר ו/או בחברת השילוח. בפרט לא תהיה "דפני"  אחראית לעיכוב מסירת מוצר במקרה של שביתה, השבתה מלאה או חלקית בדאר או בחברת השלוח או אצל כל גורם שיש לו רלוונטיות למשלוח המוצר ו/או יצורו ו/או אריזתו.

הלקוח הרוכש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ואו תקנות הגנת הצרכן (להלן :"חוק הגנת הצרכן ") כפי שיפורט להלן,

א. לפני משלוח המוצר: ניתן לבטל עסקה באתר ו/או בהודעת ביטול בטלפון ל"דפני" למספר 077-6596834. על מנת להקל על זיהוי העסקה וביצוע הביטול,  יש להכין מראש את כל פרטי הרכישה ולמסור אותם לפי דרישה.  

ב. לאחר משלוח מוצר. ניתן להחזיר מוצר "לדפני" עד 14 יום מרכישתו כל עוד לא נעשה בו שימוש והוא מוחזר כשהוא ארוז באריזתו המקורית. פתיחת האריזה תחשב לשימוש במוצר אלא אם כן תתקבל הסכמת "דפני" מראש ובכתב להשבת מוצר כזה, למרות פתיחת האריזה.

במידה ולקוח לא "סגר" את הזמנתו, לרבות עקב אי הזנת פרט/ים מלא/ים או עקב הזנת פרט/ים שגוי/ים, הרי שבחלוף 3 ימים מיום ביצוע ההזמנה הלא "סגורה" כאמור תהא "דפני" רשאית לבטל את ההזמנה, למחוק כל רישום לגביה ולמכור את המוצר לאדם אחר לפי שקול דעתה.

לקוח שקבל את המוצר שרכש מאת "דפני" נדרש לבדוק את המוצר שקבל מיד עם קבלתו על מנת לבחון התאמתו להזמנה ו/או למסמכי ההזמנה.

ככל ולקוח שקבל מדפני מוצר יגלה "אי התאמה" במוצר שהיא כזו שבעטיה הוא סבור שיש לבטל את העסקה, או להחליף את המוצר, ו/או אם יש ללקוח שאלה אודות המוצר ו/או ההזמנה שסופקה, הרי שעליו לפנות לאלתר ובתוך 4 ימי עסקים מיום קבלת המוצר  ל"דפני". ככל שיתברר ל"דפני"  כי המוצר שנמסר ללקוח הינו פגום מהותית או שאינו מתאים מהותית להזמנה, הרי ש"דפני"  תדאג לתקן את הפגם אם ניתן, או תספק ללקוח מוצר חלופי ו/או תשיב לו את כספו באותה דרך בו שולם התשלום, הכל לפי שקול דעתה הבלעדי של דפני, ויכול שתנאי ל"תיקון פגם" כאמור יהיה השבת המוצר הפגום לדפני.